»Krščanska molitev in krščansko življenje sta neločljivi, kajti tu gre za isto ljubezen in za isto odpoved, ki izhaja iz ljubezni. Za isto sinovsko in ljubečo soglasnost z Očetovim načrtom ljubezni. Za isto preoblikujoče zedinjenje v Svetem Duhu, ki nas vedno bolj upodablja po Jezusu Kristusu. Za isto ljubezen do vseh ljudi, za tisto ljubezen, s katero nas je ljubil Jezus. Oče vam bo dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da ljubite drug drugega (Jn 15,16-17).«

Katekizem katoliške Cerkve (2745)

Mašni nameni (9. – 16. 5. 2021)

Ned. (9.): 6. velikonočna, n. turizma:

ob 7:00 za župnijo

ob 8:30 za duhovnike, za duhovne poklice

ob 10:00 +Ivanka, +Erik

ob 17:00 mašuje Niko Rupnik

ob 20:00 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (10.): ob 19:00 +Mario Sauroni, Črni Vrh 41

Tor. (11.): ob 19:00 za zdravje

Sre. (12.) sv. Leopold Mandić: ob 19:00 +Danica Plešnar, 8. dan

Čet. (13.) Gospodov vnebohod: ob 9:00 za pokojne iz Zadloga 41 (Črni Vrh 106)

ob 19:00 za družine, za tiste, ki se pripravljajo na poroko

Pet. (14.): ob 19:00 +Simon Klavžar, Črni Vrh 2a

Sob. (15.): ob 19:00 +Marija, +Janez Rupnik, Lome 29a

Ned. (16.): 7. velikonočna, n. sredstev družbenega obveščanja:

ob 7:00 +Roman Čuk

ob 8:30 za redovnike, redovnice, za redovne poklice

ob 10:00 za župnijo

Šmarnice so danes ob 14:00 v Predgrižah pri Kališarjevem križu (če bo vreme, sicer bodo v cerkvi), med tednom pa v povezavi s sv. mašo.

Velikonočni čas po naših domovih

Predlog molitve: prižiganje (bele) sveče, ki nas spominja na velikonočno svečo, pokrižanje, branje odlomka iz Svetega pisma, jutranja oz. večerna molitev z rožnim vencem (še posebej častitljivi del), pokrižanje. Zvečer si tudi izprašamo vest in molimo kesanje s sklepom po poboljšanju. Na začetku in na koncu lahko zapojemo (citiramo) velikonočno pesem.

Prošnji dnevi pred Vnebohodom nas vabijo predvsem k molitvi za prenehanje epidemije, pa tudi po drugih namenih. V petek se začne devetdnevnica pred Binkoštmi. Dodajamo molitev: »Pridi Sveti Duh.«

Otroci molijo vsak dan in so pri sv. maši s starši vsaj v nedeljo ter naredijo nalogo. 1. razred se sreča v petek, 14. 5, ob 12:15, 2. razred v sredo, 12. 5., ob 12:15, jutri pa 9. razred.

Češčenje Svetega Rešnjega Telesa v povezavi z zavetnikom naše župnije sv. Joštom bo predvidoma prihodnjo soboto (22. 5.) in nedeljo (23. 5.). Vpišite se na seznam v cerkvi zadaj na mizi.

Oratorijske drobtinice lanskega oratorija v elektronski obliki so novost in so dostopne širši javnosti. Na postavljeno vprašanje o primernosti določene glasbe in z njo povezanih zadev na oratoriju kot župnik pojasnjujem, da nisem imel vpliva na določene zadeve pri oratoriju kot tudi ne na izdelavo oratorijskih drobtinic. Sicer velja načelo oratorija svetega Janeza Boska, ki ga lahko povzamemo: vzgajati za ljubezen do Boga in bližnjih preko igre in druženja z ustrezno vsebino in načini.

Tako kot se je lani na oratoriju izkazalo za dobro del dopoldanskega dogajanja v dvorani kulturnega doma (kar je sicer bilo dogovorjeno že pred dvema letoma), je upanje, da bo letošnji oratorij pomagal animatorjem sprejeti za svojega vsebinski zgled junaka – blaženega Carla Acutisa: blizu mu je bila vsakdanja molitev, pogosto prejemanje svete spovedi in v povezavi s tem svetega obhajila, pa tudi sveta maša in češčenje Najsvetejšega, povezanost z Marijo po molitvi rožnega venca in razna dobra dela. Odrasli smo vabljeni, da pri tem podpremo animatorje s svojo molitvijo in z zgledom.

Iztok, župnik

Pomagajmo preživeti in živeti: v cerkvi so na razpolago položnice, lahko pa vaš dar nakažete na TRR Slovenske karitas SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 930 (informacije po telefonu: 01/300 59 60).

Zjutraj, opoldne in zvečer molimo (po možnosti v povezavi z zvonjenjem) tudi »Raduj se kraljica« (namesto »Angel Gospodov« – do Binkošti).

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja,

prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo. O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa svet razveselil: daj prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Izjava SŠK o osebni varnosti verskih delavcev

Obiski in blagoslovi domov bodo, ko se bodo razmere uredile. Če bi kdo rad prej, naj pokliče župnika.

Za sv. spoved je župnik na razpolago pred sv. mašo v zakristiji ali po dogovoru, prav tako tudi za delitev zakramentov (sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo) bolnim in ostarelim doma, v bolnišnici, v domu starejših.

Vaše denarne darove lahko daste v cerkvi v nabiralnik pri glavnih vratih. Bog povrni, kot tudi za nakazila na TRR župnije!

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter oz. botra je katoličan/-ka, ki je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah in zapovedanih dnevih pri sv. maši, pogosto pristopa k sv. spovedi in k sv. obhajilu, je bil/-a pri sv. birmi, živi samsko ali pa je cerkveno poročen/-a, se trudi živeti po Božjih zapovedih in vseh ostalih vrednotah vere (glej zgoraj). Če sta pri krstu dva botra, sta različnega spola. Če ni mogoče dobiti primernega botra, se lahko podeli zakrament tudi brez botra.

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve in Kompendij (povzetek) Katekizma katoliške Cerkve

nalagam novice...