»Jezus kliče k spreobrnjenju. Ta klic je bistveni del oznanila Božjega kraljestva: Čas se je dopolnil in božje kraljestvo je blizu. Spreobrnite se in verujte evangeliju (Mr 1,15). V pridiganju Cerkve se ta klic obrača najprej na tiste, ki še ne poznajo Kristusa in njegovega evangelija. Tudi je krst glavni kraj prvega in temeljnega spreobrnjenja. Po veri v dobro novico in po krstu (prim. Apd 2,38) se človek odpove zlu in pridobi odrešenje, to je odpuščanje vseh grehov in dar novega življenja.«

Katekizem katoliške Cerkve (1427)

Predlog za molitev: ob jaslicah molimo jutranjo in večerno molitev, rožni venec, še posebej za prenehanje epidemije in za edinost Cerkve.

Mašni nameni (24.–31. 1. 2021)

Ned. (24.) 3. med letom, n. Božje besede:

ob 7:00 za župnijo

ob 10:00 +Franc, +Emica Rupnik, Zadlog 42

ob 18:00 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (25.) spreobrnitev apostola Pavla: ob 7:00 +Anton Ogrič, ++starši Hladnik, Črni Vrh 25

Tor. (26.) sv. Tit in Timotej: ob 18:00 +Vincenc Zagoda, Zadlog 48

Sre. (27.): ob 18:00 +Franc Rudolf, Lome 33, obl.

Čet. (28.) sv. Tomaž Akvinski: ob 7:00 za pokojne, Zadlog 52

Pet. (29.): ob 7:00 +Frančiška Čebron, 8. dan

Sob. (30.): ob 18:00 ++starši Rupnik, Idrijski Log 13

Ned. (31.) 4. med letom:

ob 7:00 za župnijo

ob 10:00 +Katarina Trček, Črni Vrh 28a

Otroci molijo vsak dan, so pri sv. maši s starši vsaj v nedeljo, se sproti učijo, kar je treba, in naredijo nalogo.

Svetopisemski maraton

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita na dneve odprtih vrat od 30. 1. naprej.

Izjava SŠK o osebni varnosti verskih delavcev

Evangeličanski pastor portoriškega porekla F. Casanova je pred leti iskal eno, združeno Cerkev Jezusa Kristusa. Motilo ga je nenehno nastajanje novih protestantskih cerkva. In ni želel postati katoličan. Ko pa je bil pri katoliški maši, se je spreobrnil. Zaradi te odločitve se je od njega ločila žena, prepričana protestantka, in s seboj vzela tri otroke. Ni mogel razumeti, kako Bog lahko to dopušča.

V neki kapeli je iskal oporo pri Bogu in na klopi je zagledal zapuščen rožni venec. Razumel je, naj ga moli. Kljub spreobrnjenju je bila zanj molitev rožnega venca zelo zahtevna, a se je obrnil k Mariji in ji rekel, da ga je pripravljen moliti. Dodal je dve prošnji: da bi se spravil s svojo ženo in da bi se skupaj z ženo in otroki v polnosti pridružil katoliški Cerkvi njenega Sina. Rožni venec je molil nerodno. Po vsaki desetki je prosil Boga za odpuščanje, če Mu njegova molitev ni ugajala. Še istega dne se je srečal s svojo družino in se spravil z ženo.

Le leto po tem je bil z ženo in otroki sprejet v katoliško Cerkev. Žal mu je le, da ni obdržal rožnega venca, ki ga je leto prej našel, saj si je želel, da bi ga z njim pokopali. (prim. si.aleteia.org, 7.10.2018)

ZA STARŠE  IN  1. IN 2. RAZREDA

V nedeljo, 24. januarja, v Cerkvi praznujemo Nedeljo Božje besede. Božje besede so zapisane nam kristjanom v najbolj dragoceni knjigi, to je Sveto pismo.

V tej knjigi spoznavamo Jezusovo, Marijino, Jožefovo življenje. Napisane pa so tudi zgodbe, katere nas učijo kako moramo prav živeti.

DEJAVNOST:

Skupaj s starši poiščite Sveto pismo, ga prelistajte, in iz njega kaj preberite. Sveto pismo postavite na vidno mesto.

1. RAZRED: DZ str. 43 in 44

     2. RAZRED:  

Pri vsaki sveti maši poslušamo božjo besedo in se ob oltarju srečamo z Jezusom.

To nedeljo bodite pri sveti maši pred mediji.

Pozorni bodite, kaj se dogaja na oltarju.

Dobro poslušajte duhovnikove besede.

Pozorni bodite na duhovnikovo obleko.

Rešite nalogo v DZ str. 20 in 21

Katehistinja Polonca

Obiski in blagoslovi domov bodo, ko se bodo razmere uredile. Kdor pa želi že prej, se dogovori z župnikom.

Za sv. spoved je župnik na razpolago pred sv. mašo v zakristiji ali po dogovoru, prav tako tudi za delitev zakramentov (sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo) bolnim in ostarelim doma, v bolnišnici, v domu starejših.

Vaše denarne darove lahko daste v cerkvi v nabiralnik pri glavnih vratih. Bog povrni, kot tudi za nakazila na TRR župnije!

Duhovno obhajilo prejmemo, če iz različnih razlogov ne moremo prejemati zakramentalnega obhajila. Molimo lahko »Jezus, verujem v te« ali molitev sv. Alfonza Liguorija:

»Moj Jezus, verujem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Ljubim te nadvse in hrepenim po tem, da bi te prejel v svojo dušo. Ta trenutek te ne morem prejeti zakramentalno, zato pa pridi v moje srce duhovno. Sprejemam te, kot bi bil že tukaj, in se ti popolnoma predajam. Nikoli ne dovoli, da bi se ločil od tebe. Amen.«

V tem smislu lahko molimo tudi molitev verzih uršulinke Elizabete Kremžar (1878-1954):

Stopi, ljubi angel varuh
v cerkvi ti na prostor moj.
Bodi tam pri sveti maši,
v duhu združen bom s teboj.

Pri darovanju ti položi
na pateno še moj dar:
moje križe, moje delo
Večnemu ponudi v dar.

Pri povzdigovanju moli
v sveti hostiji Boga:
prosi, naj še mene skrije
v rano svojega Srca.

Dušam v vicah, mojim dragim
nesi sveto Rešnjo Kri,
grešnike, umirajoče
z njo pokropi, greh izmij.

Ko se mašnik bo obhajal,
tudi meni angel moj,
sveto Hostijo prinesi,
moli Jezusa z menoj.

Prosi, da ves svet deležen
svete maše bo sadov,
meni pa na dom prinesi
svete maše blagoslov.

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter oz. botra je katoličan/-ka, ki je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah in zapovedanih dnevih pri sv. maši, pogosto pristopa k sv. spovedi in k sv. obhajilu, je bil/-a pri sv. birmi, živi samsko ali pa je cerkveno poročen/-a, se trudi živeti po Božjih zapovedih in vseh ostalih vrednotah vere. Če sta pri krstu dva botra, sta različnega spola. Če ni mogoče dobiti primernega botra, se lahko podeli zakrament tudi brez botra (glej zgoraj).

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve in Kompendij (povzetek) Katekizma katoliške Cerkve

nalagam novice...