Romanje na Sveto Goro v nedeljo, 8. 8., je izraz hvaležnosti Devici Mariji, da varuje našo župnijo in naše družine, je prošnja, naj nas Marija varuje še naprej v teh negotovih časih ne samo zaradi širjenja virusa, ki ogroža naše telesno zdravje, pač pa še bolj zaradi širjenja virusa šibke vere oz. nevere, ki ogroža zdravje duš. To se kaže v opuščanju vsakdanje molitve in svetih maš ob nedeljah in praznikih kot tudi drugih zahtev vere in morale zaradi pomanjkanja ljubezni do Boga in do bližnjih ter šibke zavesti o tem, kaj nas čaka po smrti glede na to, kako živimo. Romanje je zato prilika, da s sveto spovedjo poglobimo povezanost z Jezusom, si tudi tako naberemo novih duhovnih moči, in da se pripravimo na slovesni dan Marijinega vnebovzetja.

Za nočno peš romanje je odhod iz Zadloga v soboto, 7. 8., ob 20:00, kolesarji se sami dogovorijo. Sodelovali bomo pri mašah ob 8:00 in ob 10:00. Še posebej lepo vabljene družine novokrščencev, prvoobhajancev, birmancev, zaročencev, novoporočencev, zakonskih jubilantov.

Apostolat molitve: Molímo za Cerkev, da bi od Svetega Duha prejela milost in moč za preobrazbo v luči evangelija.Mašni nameni (1.–8.8.2021)

Ned. (1.) 18. med letom:

ob 7:00 za župnijo

ob 10:00 +Franc Žgavec, Črni Vrh 36

ob 20:00 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (2.): ob 19:00 po namenu, Godovič 55

Tor. (3.): ob 19:00 +Jožefa Rupnik, Predgriže 36a

Sre. (4.) sv. Janez Marija Vianney: ob 19:00 ++Žejn iz Nagodetove hiše, Predgriže 31

Čet. (5.): ob 19:00 po namenu, Griže

Pet. (6.) Jezusovo spremenjenje na gori: ob 19:00 +Pavla, +Rafael Bonča, Zadlog 29; ob 18:00 češčenje Svetega Rešnjega Telesa in možnost za sv. spoved

Sob. (7.): ob 19:00 +Pavla Kavčič, 30. dan; ob 17:30 češčenje, rožni venec in možnost za sv. spoved

Ned. (8.) 19. med letom:

ob 7:00 ++Lampe, Črni Vrh 73

ob 10:00 v zahvalo za 100 let, Javornik 7

Za sv. spoved v pripravi na Marijino vnebovzetje bo med sv. mašama na razpolago spovednik iz Vipavskega križa.

za župnijo (ob 10:00 na Sveti gori)

Porcijunkula je cerkvica v bližini Assisija, kjer se je sv. Frančišek rad zadrževal. V povezavi s tem se 2. avgusta podeljuje odpustek. Pogoji: sv. spoved, sv. obhajilo, molitev po namenu papeža (Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu).

Devetdnevnica pred Marijinim vnebovzetjem se začne v petek, 6. 8. Vabljeni smo k bolj poglobljeni vsakdanji molitvi rožnega venca v naših družinah, dodamo tudi litanije Matere Božje. V molitev vključimo tako zahvale kot prošnje za naše družine, za naš narod, druge osebne in skupne namene. Pri sv. mašah bomo po obhajilu molili »Moja duša«.

Oratorij se bo začel prihodnji ponedeljek. Lepo vabljeni, da ga podpremo z molitvijo, pa tudi z raznovrstnim sadjem, s sokovi in z denarnimi darovi, ki jih lahko date v nabiralnik v cerkvi. Že vnaprej Bog povrni!

Obisk bolnih in ostarelih za sv. spoved in sv. obhajilo bo v soboto, 7. 8.

Mednarodni festival mladih v Medžugorju poteka od 1. do 6. 8. z geslom »Kaj naj dobrega storim?« (Mt 19, 16). Preko spleta je mogoče vsak dan slediti pričevanjem od 10:00 do 12:00 in od 17:00 do 18:00, ob 18:00 je molitev rožnega venca, ob 19:00 sv. maša, vsak dan zvečer bo tudi prenos različnih dogodkov (procesija z Marijinim kipom, češčenje Najsvetejšega, češčenje križa, predstava skupnosti Cenacolo). Vabljeni k spremljanju na mladifest ali https://www.youtube.com/user/radiomedjugorje/videos.

Tudi med poletjem pridemo k sv. mašam vsaj ob nedeljah, tudi če smo na dopustu. Primerna obleka je potrebna v katerikoli cerkvi tudi med poletjem (vsaj kratki rokavi, krila in hlače vsaj čez kolena).

Julij je posvečen češčenju Jezusove krvi, ki nam kliče v zavest neprecenljivo vrednost Jezusovega trpljenja iz ljubezni do nas ljudi. Pomaga nam, da znamo prenašati svoje trpljenje iz ljubezni do Boga in do bližnjih. Vsakdanji molitvi zato lahko dodamo litanije predragocene Kristusove krvi.

Spletna priprava na sv. zakon

Duhovne vaje, dnevi zbranosti za otroke, mlade, družine ... Vabljeni k poglobitvi življenja iz vere!

Otroci nas potrebujejo: v cerkvi so na razpolago položnice za nakup šolskih potrebščin socialno ogroženim otrokom.

Verouk: za zaključeno spričevalo je potrebno, da je urejeno glede sv. maš, ustreznega znanja in domačih nalog. Za vse, ki so se tega držali sproti, ni težav, za ostale se pričakuje, da čim prej uredijo, kar je treba. Za botrstvo (od 16. leta naprej) je med drugim treba zaključiti tudi 8. in 9. razred. Sicer velja, da prvo sv. obhajilo ali sv. birmo nekdo prejme, ko je pripravljen, se pravi lahko tudi kasneje, kot je običajno.

Izjava SŠK o osebni varnosti verskih delavcev

Za sv. spoved je župnik na razpolago pred sv. mašo v zakristiji ali po dogovoru, prav tako tudi za delitev zakramentov (sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo) bolnim in ostarelim doma, v bolnišnici, v domu starejših.

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter oz. botra je katoličan/-ka, ki je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah in zapovedanih dnevih pri sv. maši, pogosto pristopa k sv. spovedi in k sv. obhajilu, je bil/-a pri sv. birmi, živi samsko ali pa je cerkveno poročen/-a, se trudi živeti po Božjih zapovedih in vseh ostalih vrednotah vere (glej zgoraj). Če sta pri krstu dva botra, sta različnega spola. Če ni mogoče dobiti primernega botra, se lahko podeli zakrament tudi brez botra.

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sveto spoved, sveto bolniško maziljenje, sveto obhajilo, da ne bi prišli po sodbi v pekel kot stanje večne nesreče in trpljena, pač pa da bi prišli v nebesa kot stanje popolne sreče v Bogu (običajno po vicah, ki so stanje očiščevanja za nebesa) – obrnete se na župnika ali drugega duhovnika.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro. Če sorodniki niso bili več časa pri sveti spovedi, je prav, da jo opravijo pred prejemom svetega obhajila.

Ob smrti se opravijo tri sv. maše: za pogreb, za 8. in 30. dan. Prav je, da se daruje vsako leto sv. maša za naše pokojne, ni pa nujno, da na obletnico smrti. Sv. maše za naše rajne darujmo z vero, da jim poleg molitev, odpustkov, dobrih del in darovanih žrtev tudi tako lahko pomagamo za nebesa.

Gregorijanske sv. maše: gre za 30 zaporednih sv. maš, ki se darujejo za pokojnega, posebej če je bila to njegova želja. Običajno se opravijo tam, kjer je več duhovnikov (npr. na Sveti Gori).

Vir: Katekizem katoliške Cerkve in Kompendij (povzetek) Katekizma katoliške Cerkve

nalagam novice...