»Potem ko se je v samoti ob potoku Keritu /Elija/ naučil usmiljenja, nauči vdovo iz Sarepte verovati v Božjo besedo; in to vero potrdi s svojo gorečo molitvijo: Bog obudi k življenju vdovinega otroka (prim. 1 Kr 17,724).

Ob daritvi na gori Karmel, odločilni preizkušnji za vero Božjega ljudstva, použije na Elijevo prošnjo Gospodov ogenj žgalno daritev, ›ob času, ko se daruje večerna daritev‹. ›Usliši me, Gospod, usliši me!‹ so Elijeve besede, ki jih vzhodne liturgije povzemajo v evharistični epiklezi (v klicanju k Svetemu Duhu) (prim. 1 Kr 18,2039).

Ko se končno Elija zopet vrača v puščavo naproti kraju, kjer se je živi in pravi Bog razodel svojemu ljudstvu, se kakor Mojzes zateče v ›votlino skale‹ do trenutka, ko ›gre mimo‹ skrivnostna navzočnost Boga (prim. 1 Kr 19,1-14; 2 Mz 33,1923): spoznanje Božjega veličastva sije na obrazu Kristusa, križanega in vstalega (prim. 2 Kor 4,6).«

Katekizem katoliške Cerkve (2583)

Mašni nameni (9.–16. 8. 2020)

Ned. (9.) 19. med letom:

ob 7:00 za zdravje, Lome 1

ob 10:00 v zahvalo in čast Materi Božji

ob 20:00 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (10.) sv. Lovrenc: ob 19:00 za pokojne iz Nagodetove hiše, Predgriže 31

Tor. (11.) sv. Klara: ob 7:00 +Dominik Tominec, Lome 1

Sre. (12.): ob 19:00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji, 110

Čet. (13.): ob 19:00 +Marta Habe, Črni Vrh 96

Pet. (14.) sv. Maksimiljan Marija Kolbe: ob 19:00 +Slavica Rupnik, Črni Vrh 94a

Sob. (15.) – MARIJINO VNEBOVZETJE:

ob 7:00 ++brati Šemrl, +sestra Marica, Lome 5a

ob 10:00 za župnijo

pred sv. mašama možnost za sv. spoved, pri sv. mašah obnovitev posvetitve slovenskega naroda Devici Mariji

ob 16:00 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Ned. (16.) − 20. med letom:

ob 7:00 ++Kavčič, Črni Vrh 79

ob 10:00 za župnijo; med sv. mašo sv. krst

Devetdnevnica pred Marijinim vnebovzetjem: vabljeni, da se pripravimo z vsakdanjo molitvijo rožnega venca v naših družinah, dodamo tudi litanije Matere Božje, vključimo tako zahvale kot prošnje za naše družine, za naš narod, za mir, druge osebne in skupne namene.

Oratorij se začne jutri. Lepo vabljeni, da ga podpremo z molitvijo, pa tudi denarnimi darovi, ki jih lahko daste v nabiralnik v cerkvi ali nakažete na TRR župnije. Že vnaprej Bog povrni!

Kristian Briones je kot otrok občudoval kriminalce, ki so napadali kamione s hrano, da bi jo delili lačnim. Ker je živel v revščini, ni ušel peklenski spirali, ki ga je vodila v alkohol in prestopništvo. Na koncu je pristal v različnih ječah za mladostnike. »Postal sem odvisen od mamil in vedno bolj nasilen«, je priznal. Vendar se je, kar je nenavadno, razglašal za »svojevrstnega katoličana«.

V čilskih zaporih je vladalo neizrekljivo nasilje in kmalu je prejel dvajset vbodov z nožem in po tretjini telesa je imel opekline tretje stopnje. Njegovo življenje se je po zaslugi rožnega venca korenito spremenilo.

Vključil se je v program združenja Atelier du Rosaire za vnovično vključitev v družbo, ki je bil izdelan prav za prestopnike. Pričel je izdelovati rožne vence. V tistem času je Kristian Briones prvič v svoji duši začutil globoko ganjenost. »Rožni venec je luč v temnem zaporu,« zatrjuje danes.

Kot svoboden človek sedaj vedno bolj utrjuje svojo vero. Skupaj z drugimi osmimi bivšimi zaporniki je pričel prodajati rožne vence po avtobusih in si prizadevati za socialno delovanje. Pri združenju Atelier du Rosaire je postal celo učitelj. Vir: aleteia, http://jezusovomarijinosrce.blogspot.com, 12. 4. 2020

Sv. Klemen Maria Hofbauer: »Ko grem previdevat bolnika, če imam med potjo čas, da zanj zmolim rožni venec, vem, da bo dobro opravil sv. spoved. Popolnoma prepričan sem: grešnik se vedno spreobrne, če sem med potjo imel dovolj časa, da sem zanj zmolil rožni venec.«

Škof bl. A. M. Slomšek je zelo ljubil Marijo in se ji vedno priporočal. Kadar je šel iz sobe, se je ozrl na Marijino podobo pri postelji. Pogosto se je pri vratih še enkrat obrnil ter pogledal na Marijino sliko.

Sv. Hedvika, poljska vojvodinja, je vedno nosila s seboj podobo Device Marije in jo pogosto pogledala. Držala jo je v rokah tudi ob smrti, da je niso mogli vzeti iz rok. Trije prsti, ki so držali podobo, so bili 25 let po njeni smrti še nespremenjeni. http://jezusovomarijinosrce.blogspot.com, 15. 4. 2020

Apostolat molitve – avgust: Molímo za vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mornarji, ribiči in njihovimi družinami.

Svete maše v juliju in v avgustu med tednom bodo tudi drugje in kdor želi, se lahko tam opravijo sv. maše po njegovem namenu.

Primerna obleka je potrebna v katerikoli cerkvi tudi med poletjem (vsaj kratki rokavi, krila in hlače vsaj do kolen).

Duhovne vaje, dnevi zbranosti za otroke, mlade, družine ... več o tem v Vodniku po duhovnih vajah 2020. Vabljeni, da bi poglobili svoje življenje iz vere!

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter oz. botra je katoličan/-ka, ki je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah in zapovedanih dnevih pri sv. maši, pogosto pristopa k sv. spovedi in k sv. obhajilu, je bil/-a pri sv. birmi, živi samsko ali pa je cerkveno poročen/-a, se trudi živeti po Božjih zapovedih in vseh ostalih vrednotah vere. Če sta pri krstu dva botra, sta različnega spola. Če ni mogoče dobiti primernega botra, se lahko podeli zakrament tudi brez botra (glej zgoraj).

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve

nalagam novice...