»Samo en Bog je in njega priznavajo za Očeta tisti, ki so se po veri v njegovega edinega Sina prerodili iz njega z vodo in Duhom (prim. 1 Jn 5,1; Jn 3,5). Cerkev je to novo občestvo Boga in ljudi: zedinjena z edinim Sinom, ki je postal prvorojenec med mnogimi brati (Rim 8,29), je Cerkev v občestvu z enim samim in prav istim Očetom, v enem samem in prav istem Svetem Duhu (prim. Ef 4,46). Ko moli Oče naš, moli vsak krščeni v tem občestvu: Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša (Apd 4,32).«

Katekizem katoliške Cerkve (2790)

Velikonočni čas po naših domovih

Predlog molitve: prižiganje (bele) sveče, ki nas spominja na velikonočno svečo, pokrižanje, branje odlomka iz Svetega pisma, jutranja oz. večerna molitev z rožnim vencem (še posebej častitljivi del), pokrižanje. Zvečer si tudi izprašamo vest in molimo kesanje s sklepom po poboljšanju. Na začetku in na koncu lahko zapojemo (citiramo) velikonočno pesem.

Molimo s hvaležnostjo za vse prejete milosti in darove, vključujemo tudi prošnje za zaustavitev epidemije, posebej za vse bolne in vse, ki so z njimi povezani.

Mašni nameni (11.–18. 4. 2021)

Ned. (11.): 2. velikonočna, bela, n. Božjega usmiljenja: za župnijo (možnost za sv. obhajilo od 11:00 do 11:30)

Pon. (12.): ob 19:00 +Marica Črnigoj, Črni Vrh 49

Tor. (13.): ob 7:00 po namenu

Sre. (14.): ob 19:00 +Filip Šemrl, krstna botra

Čet. (15.): ob 19:00 +Dinko Bajec, Črni Vrh 52a

Pet. (16.) – sv. Bernadka lurška: ob 7:00 v zahvalo, Zadlog 55

Sob. (17.): ob 19:00 ++starši Čuk in Rudolf, Lome 6

Ned. (18.): 3. velikonočna: ob 7:00 za duhovnike, za duhovne poklice

ob 8:30 za župnijo

ob 10:00 za pokojne, Idrijski Log 8

Še vedno se v cerkvi držimo navodil slovenskih škofov (maske, razkuževanje, razdalja 1,5 m, skupaj iz iste družine ali gospodinjstva).

Otroci molijo vsak dan, so pri sv. maši s starši vsaj v nedeljo, se sproti učijo, kar je treba, in naredijo nalogo. 1. razred ima verouk po zoomu v četrtek, 15. 4., ob 18:30, 2. razred pa v petek, 16. 4., ob 18:30.

Sv. papež Janez Pavel II. je pri svojem zadnjem obisku na Poljskem avgusta 2002 posvetil novo baziliko v Łagiewnikih, svetišče Božjega usmiljenja. Med drugim je povedal:

»Trdno verujem, da bo to novo svetišče za vedno ostal kraj, kjer bodo ljudje stopili pred Boga v Duhu in resnici. Prišli bodo z zaupanjem, ki pomaga tistim, ki ponižno odpirajo srce delovanju Božjega usmiljenja, tisti ljubezni, ki je niti največji greh ne more premagati. Tu, v ognju Bje ljubezni, bodo srca gorela v hrepenenju po spreobrnjenju, in kdor išče upanje, bo našel olajšanje.

Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa – v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta. (Dnevnik 476) Nas in vsega sveta … Kako potrebuje današnji svet Božje usmiljenje. Na vseh koncih sveta se iz globine človeškega trpljenja dviga klic po usmiljenju. Kjer vladata sovraštvo in maščevanje, kjer vojna povzroča trpljenje in smrt nedolžnih ljudi, povsod tam je nujno potrebna milost usmiljenja, da bi spravila duha in srce ljudi ter vzpostavila mir. Kjer ne spoštujejo življenja in dostojanstva ljudi, je nujna usmiljena Božja ljubezen. V njeni luči se izraža nedojemljiva vrednost vsakega človeka. Potrebujemo usmiljenje, da se vsaka krivičnost konča v sijaju resnice.

Zato danes želim v tem svetišču slovesno posvetiti svet Božjemu usmiljenju z gorečo željo, da sporočilo o usmiljeni Božji ljubezni, ki ga je tu oznanjala sestra Favstina, doseže vse ljudi sveta in napolni srca z upanjem. To sporočilo naj se iz tega kraja razširi povsod v naši ljubljeni domovini in v svetu. Naj se izpolni trdna obljuba Gospoda Jezusa Kristusa: od tu mora iziti ›iskra, ki bo pripravila svet na moj končni prihod‹. (Dnevnik 1732) To iskro Božje milosti moramo razžariti in ta ogenj usmiljenja podariti svetu. V Božjem usmiljenju bo svet našel mir in človek srečo! To nalogo zaupam vam, dragi bratje in sestre ... Bodite pričevalci usmiljenja!«

Zjutraj, opoldne in zvečer molimo (po možnosti v povezavi z zvonjenjem) tudi »Raduj se kraljica« (namesto »Angel Gospodov« – do Binkošti).

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja,

prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo. O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa svet razveselil: daj prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Vaše darove za župnijo (miloščina) lahko nakažete na TRR župnije: SI56 6400 0940 1074 529. Bog povrni, kot tudi za darove v nabiralniku!

Apostolat molitve – april: Molimo za tiste, ki izpostavljajo svoje življenje, ko se borijo za temeljne človekove pravice v diktaturah, v totalitarnih režimih in tudi v krizah demokracije.

Izjava SŠK o osebni varnosti verskih delavcev

Obiski in blagoslovi domov bodo, ko se bodo razmere uredile.

Za sv. spoved je župnik na razpolago pred sv. mašo v zakristiji ali po dogovoru, prav tako tudi za delitev zakramentov (sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo) bolnim in ostarelim doma, v bolnišnici, v domu starejših.

Vaše denarne darove lahko daste v cerkvi v nabiralnik pri glavnih vratih. Bog povrni, kot tudi za nakazila na TRR župnije!

SVETA SPOVED

Sprava oz. spoved je dar vrnitve k Bogu (spreobrnjenje) po storjenih grehih in nas rešuje večne ločenosti od Boga.

Tri pasti so vedno prisotne, ko se pripravljamo na spoved: prva da v bistvu nimam grehov in zato niti ne potrebujem spovedi; druga, da sicer grešim, a se nimam kaj kesati; tretja, da se sicer kesam grehov, a nimam volje se poboljšati, ker bom tako spet ponovil grehe. Vsak se mora potruditi in se vprašati, kako živi, kakšno je njegovo življenje, kaj vpliva na njegove misli, kaj gleda, posluša, govori, dela. Če to stori vsak večer, potem si oblikuje svojo vest, se zaveda svojih grehov in se tako pripravlja na spoved.

Greh je misel, beseda, dejanje ali opustitev proti Bogu, sebi, drugim, ustvarjenemu. Greh je smrten oz. velik, če je njegova vsebina pomembna (Božje zapovedi), je storjen zavestno, svobodno in premišljeno, namenoma.

Pred sv. spovedjo se umirim in molim tako ali podobno: »Dobri Oče, pomagaj mi prav spoznati svoje življenje. Amen.«

Pri spraševanju vesti se vprašam o odnosu oz. ljubezni do Boga (prve tri Božje zapovedi), do drugih, do sebe, do ustvarjenega (ostalih sedem):

Moja zadnja sv. spoved, pokora in trud po poboljšanju?

I. Veruj v enega Boga: človek je povabljen, da bi veroval v Boga, upal vanj, ga ljubil nad vse. Vsakdanja molitev (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), hvaležnost Bogu, vztrajnost, zbranost? Izobraževanje o veri? Sprejemanje bolezni, preizkušenj, trpljenja s potrpljenjem? Vredno prejemanje zakramentov, posebej sv. obhajila (z vero)? Malikovanje oz. navezanost na denar, avto, televizijo, telefon, internet, na druge materialne dobrine, na oblast, želje, strasti, zabave? Intelektualna domišljavost, napuh? Vedeževanje, magija, vraževerje (horoskopi), klicanje duhov?

II. Ne skruni Božjega imena: spoštovanje imena Boga, Marije, svetnikov? Bogokletje, krive prisege?

III. Posvečuj Gospodov dan: nedelja nas spominja na Jezusovo vstajenje. Sveta maša je središče življenja župnije – moja prisotnost, sodelovanje? Nedelja kot dan oddiha in dan za druge (družina, prijatelji, bolniki, ostareli ...)? Delo ob nedeljah? Nakupovanje ob nedeljah?

IV. Spoštuj očeta in mater: otroci so dolžni poslušati starše in tiste, ki skrbijo zanje (učitelji, kateheti ), odrasli otroci, ki živijo pri starših, so dolžni živeti kot starši zahtevajo. Starši so prvi odgovorni za vzgojo svojih otrok. Družba je dolžna ščititi družino.

V. Ne ubijaj: spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti: umor, umetni splav in sredstva, ki povzročajo splav (spirala, tablete ...), evtanazija? Spoštovanje človekovega dostojanstva: skrb za telesno in duhovno zdravje? Mučenje, pretepi, druge zlorabe oz. nezmernosti: požrešnost, alkohol, droge, pri vožnji ...? Ohranjanje miru: jeza, spori, prepiri ...? Prosim odpuščanja tiste, ki sem jih prizadel/-a? Odpuščam tistim, ki so me prizadeli?

VI. Ne nečistuj: čistost je pravilno vrednotenje spolnosti; spolni odnosi imajo svoj pravi pomen v ljubezni zakoncev, sad te ljubezni so otroci. Obvladovanje v mislih, besedah, dejanjih? Oblačenje, samozadovoljevanje, pornografija? Protispočetna sredstva (kontracepcija), zunajzakonska spolnost (pred poroko, varanje), svobodna zveza, ločitev? Homoseksualnost?

VII. Ne kradi: vsak ima pravico do svoje lastnine, dobrine so namenjene vsem, nujna je pravična delitev dobrin (socialna pravičnost) in solidarnost: kraja, goljufanje, izkoriščanje, zapravljanje (imetja, časa)? Sem ukradeno vrnil in popravil škodo? Darovi za uboge? Kako opravljam svoje delo, dolžnosti? Lenoba? Sooblikovanje življenja v domovini, občini, na vasi in skrb za skupne dobrine? Skrb za živali in okolje?

VIII. Ne pričaj po krivem: resnicoljubnost, iskrenost je govoriti resnico (brez dvoličnosti, pretvarjanja, hinavščine) in tako delati. Laž, opravljanje (nepotrebno govorjenje o napakah drugih), obrekovanje (lažno govorjenje o drugih), posmehovanje, poniževanje, bahanje? Poklicna molčečnost? Trud za razločevanje novic v medijih (radio, TV, časopisi, reklame, internet)?

IX. Ne želi svojega bližnjega žene: obvladovanje poželenja po drugih?

X. Ne želi svojega bližnjega blaga: obvladovanje pohlepa po imetju drugih (lakomnost, nevoščljivost)?

Cerkvene zapovedi: posvečevanje zapovedanih praznikov (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič)? Se spovem vsaj enkrat v letu? Prejmem sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času? Se postim vsaj za pepelnico in Veliki petek? Podpiram župnijo v gmotnih potrebah, sodelujem po svojih močeh in sposobnostih? K trudu za edinost Cerkve spada podpiranje cerkvenih (katoliških) organizacij, v skupinah v župniji pa mora biti vse v skladu z učenjem Cerkve.

Kaj zagovarjam v javnem oz. političnem življenju?

Če sem komu boter/-ra, sem zares dober zgled?

Se spominjam še kakšnega drugega greha?

Kesam se in naredim trden sklep po poboljšanju: »Moj Bog, žal mi je, da sem grešil/-a in žalil/-a tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal/-a. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.«

Sv. spoved

Pozdravim duhovnika: »Hvaljen Jezus.«

Se pokrižam: »V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.«

Rečem: »Moja zadnja spoved je bila … «

Nadaljujem: »Moji grehi so: …« povem grehe, lahko s pomočjo obrazca za spraševanje vesti, na koncu rečem: »Jezus, usmili se!« Poslušam duhovnika, ki mi da pokoro in povabi, naj molim: »Moj Bog, žal mi je …«

Duhovnik moli odvezo in reče: »Zahvaljujmo se Gospodu, ker je dober.«

Odgovorim: »Vekomaj traja njegova dobrota.«

Duhovnik: »Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru.«

Odgovorim: »Bogu hvala.« in odidem.

Po sv. spovedi molim tako ali podobno: »Oče, hvala ti, ker si usmiljen in mi odpuščaš. Utrdi me v dobrem in mi pomagaj ohraniti notranji mir. Amen.« Opravim naloženo pokoro in se trudim živeti iz vere.

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter oz. botra je katoličan/-ka, ki je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah in zapovedanih dnevih pri sv. maši, pogosto pristopa k sv. spovedi in k sv. obhajilu, je bil/-a pri sv. birmi, živi samsko ali pa je cerkveno poročen/-a, se trudi živeti po Božjih zapovedih in vseh ostalih vrednotah vere. Če sta pri krstu dva botra, sta različnega spola. Če ni mogoče dobiti primernega botra, se lahko podeli zakrament tudi brez botra (glej zgoraj).

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve in Kompendij (povzetek) Katekizma katoliške Cerkve

nalagam novice...