»Naj bo v letošnjih praznikih več prostora in časa namenjenega sveti tihoti, ki nas nagovarja bolj kot poplava nepremišljenih besed: ›Brez tihote Bog izgine v hrupu. Če svet ne bo ponovno odkril tihote, je izgubljen. Potem se zemlja pogreza v nič.‹ (kard. Robert Sarah, Moč tihote)« https://katoliska-cerkev.si

Sv. maše bodo do preklica brez prisotnosti vernikov in opravljene kot je bilo dogovorjeno, če pa želite, da je sv. maša kasneje, sporočite župniku.

Mašni nameni (5.–12. 4. 2020)

Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja (5.): za župnijo

Pon. (6.): ++Rudolf, ++Rupnik, Zadlog 51

Tor. (7.): za družino

Sre. (8.): +Pavel Rupnik (Idrija), Idrijski Log 4

Čet. (9.): za dobrotnike

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Sob. (11.): za zdravje, Zadlog 24

Ned. (12.): za župnijo

Veliki teden po naših domovih predlog za molitev ob križu: prižiganje sveče, pokrižanje, molitev jutranje oz. večerne molitve, rožni venec ali križev pot, odlomek iz Sv. Pisma, spraševanje vesti in kesanje s sklepom po poboljšanju, pokrižanje. Na začetku in na koncu je lahko postna pesem. K molitvi nas vabi zvonjenje zjutraj, opoldne in zvečer, razen na Veliki petek (Jezusovo trpljenje in smrt) in na Veliko soboto (Jezus je bil v grobu).

Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri sv. maši, molitvi rožnega venca, križevem potu oz. pri drugih pobožnostih ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi obrnejo k Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bližnjim z željo, da bi izpolnili pogoje (sv. spoved, sv. obhajilo, molitev po papeževem namenu), čim bo mogoče. Prav tako to velja za zdravstvene delavce, družinske člane in tiste, ki pomagajo obolelim; za tiste, ki obiščejo Najsvetejše ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh umrlih. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti bolniškega maziljenja in sv. popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (namesto treh običajno zahtevanih pogojev). Priporočljivo je, da ima vernik pri sebi križ. (Prim. https://katoliska-cerkev.si)

Škofje nas vabijo jutri ob 20:00 k molitvi škofov na Radiu Ognjišče. Lahko prižgemo sveče in jih damo na okna v znamenje solidarnosti s trpečimi.

Otroci molijo doma s starši, lahko naredijo spodbudo na http://sku.rkc.si/ in sledijo obredom velikonočnega tridnevja.

Sveto velikonočno tridnevje bo v povezavi z navodili škofov. Vabljeni, da se v duhu pridružite »z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.« (https://katoliska-cerkev.si/)

Veliki četrtek je spomin na Jezusovo zadnjo večerjo z apostoli, ko je posvetil kruh v svoje telo in vino v svojo kri (sv. maša bo ob 18:00).

Veliki petek je dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu, zato je za vse vernike od 18. do 60. leta strogi post (enkrat v dnevu se do sitega najemo) in zdržek od mesnih jedi. (Obred bo 18:00).

Velika sobota nas spominja, da je bil Jezus v grobu, hkrati je dan bolečine Device Marije, zato molimo rožni venec.

Velika noč: velikonočno vigilijo (v soboto ob 20:00), ko bomo slavili Jezusovo vstajenje od mrtvih, lahko spremljate s svečami in prisluhnete velikonočni poslanici slovenskih škofov. Velikonočne jedi, ki nas spominjajo na Jezusovo velikonočno večerjo z učenci, blagoslovimo sami: pripravimo kruh, meso, pirhe, hren in potico. Lahko molimo tudi tako:

Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo, in kar imamo.

Blagoslovi kruh iz zrnja, ki je umrlo v zemlji, da so vzklile nove bilke za nov sad, kot znamenje Jezusa, ki je za nas trpel, umrl, vstal in se nam daje kot kruh večnega življenja.

Blagoslovi meso, spomin na Jezusa, zaklanega velikonočnega Jagnjeta, ki se je daroval, da bi nas rešil zla greha.

Blagoslovi pirhe, ki nas spominjajo na Jezusove rane in kri, pa tudi na Jezusa, ki je uničil vrata groba podobno kot piščanček predre lupino jajca.

Blagoslovi korenike hrena kot znamenje žebljev, s katerimi je bil Jezus pribit na križ, in znamenje grehov, s katerimi prizadenemo Jezusa, ter opomin, naj se izogibamo grešnemu življenju.

Blagoslovi potico, ki spominja na Jezusovo trnovo krono, in na hudobijo, ki se poraja v mislih in željah, ter jo želimo obvladovati iz ljubezni do trpečega Jezusa.

Nauči nas, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen.

Vsi, ki bomo uživali te jedi, naj bomo hvaležni za telesno in dušno zdravje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Spovedovanje bo predvidoma po preklicu teh razmer. Kot priprava naj bo vsak dan spraševanje vesti in kesanje s trdnim sklepom po poboljšanju. V pomoč nam je tudi devetdnevnica pred nedeljo Božjega usmiljenja, ki se začne na Veliki petek: http://www.molitev.net/molitev/bozje-usmiljenje.

Raznašanje blagoslovljenega velikonočnega ognja in za ofer za župnijo, bosta predvidoma po preklicu izrednih razmer. Vaše darove za župnijo (miloščina) lahko nakažete na TRR župnije: SI56 6400 0940 1074 529. Bog povrni!

 

Dragi birmanci!

V zadnjem času ste večkrat v najinih mislih. Upava, da ste vi in vaši domači zdravi ter
čim bolj umirjeno preživljate dneve. Po 14-dnevni karanteni je vse manj znano, kdaj
bo ta situacija mimo in se bomo lahko vrnili v kolikor toliko običajno življenje. To
pomeni, da se najbrž kar nekaj časa ne bomo srečali pri verouku. Snov smo skoraj
vso obdelali, tako da vas s tem ne bova obremenjevali. Gotovo imate dovolj dela za
šolo, ker je tak način izobraževanja nov za vse in obenem bolj naporen.
V času priprave na prejem zakramenta svete birme (zaenkrat računamo na določen
datum, vemo pa ne, kdaj bo zares) vam kot spodbudo pošiljava nekaj priporočil za
duhovno pripravo na birmo, ki jo morete vršiti tudi doma. Prosite svoje starše in
druge domače, naj vas pri tem spremljajo in vam pomagajo.
Priporočila:
1. Vsako nedeljo spremljaj nedeljsko sveto mašo. Možnosti je precej ob različnih urah
in iz različnih župnij. Svete maše je možno spremljati tudi med tednom. Podatke o
tem najdemo na spletu.
2. Vsak dan si vzemi nekaj časa za molitev. Predlogi:
- križev pot, npr.: https://katoliska-cerkev.si/krizev-pot-v-casu-epidemije;
- rožni venec, npr. rožni venec Božjega usmiljenja
http://www.kapitelj.com/rozni_venec_bozjega_usmiljenja.html;
- ali kar koli drugega, morda prebereš tudi kakšno knjigo z versko vsebino.
3. Razmišljaj in se pogovori/pogovarjaj doma o pomenu zakramenta svete birme, o
poslanstvu, ki nam ga zakrament daje, predvsem pa o tem, zakaj se sam pripravljaš
na prejem tega zakramenta.

Katehistinji
Saša Žgavec in Nataša Hvala

Črni Vrh, 1. 4. 2020

 

INFORMACIJA za starše in otroke 1. in 2. razreda

Datum: 30.3. 2020

Pred nami je 6. postna nedelja – Cvetna nedelja

Na to nedeljo se spominjamo Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem.

Otrokom pripovedujte ob sliki v Svetem pismu ali v DZ za 1. razred str. 50

Preberite tudi odlomek Mt 21, (1-11)

Ljudje so pozdravljali Jezusa kot kralja in njihovega osvoboditelja. Pozdravljali so ga z zelenjem in vzklikanjem »Hozana«

Doma pripravite zelenje, butarice, in jih okrasite.

V nedeljo ob 10:00 spremljajte Sv. mašo na 2. programu RTV Slovenija.

Mašnik bo blagoslovil zelenje in butare.

PREDLOG: Doma pripravimo blagoslovljeno vodo in jih tudi sami poškropimo.

PRVI razred: DZ str. 48 in 49

 

DRUGI razred:

S Cvetno nedeljo začne Cerkev obhajati Veliki teden. V tem tednu je zaobjeto bistvo naše vere. Veliki teden je napolnjen z veliko simbolike in je bogat v sporočilnosti.

Otrokom to približajte z branjem in pripovedovanjem ob Svetem pismu v slikah.

Ta teden se zaustavite pri VELIKEM ČETRTKU.

Spominjamo se Jezusove zadnje večerje, pri kateri je Jezus ustanovil zakrament Svete evharistije, in dal nam je novo zapoved »Ljubite se med seboj kakor sem vas jaz ljubil«.

To jim je hotel povedati na nazoren način. Vsem učencem, tudi tistemu ki ga bo izdal, je umil noge DZ str. 48 in 49; SP Jn 13, 1-34.

Po zadnji večerji je Jezus šel z učenci na Oljsko goro, kjer je goreče molil. Vedel je da ga bo tu izdal njegov učenec Juda Iškarijot. Učence je povabil naj ga ne pustijo samega v molitvi, vendar so učenci zaspali.

DZ str. 50, 51; SP Lk 22 (39-46)

Povabilo: Potrudimo se biti vztrajni v vsakodnevni molitvi

Ne pozabimo na nedeljsko sveto mašo ob TV ekranu.

Polonca Rupnik, katehistinja

Apostolat molitve – splošni molitveni namen (april 2020): Molímo, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo.

Od petka, 13. marca, veljajo izredna navodila slovenskih škofov zaradi koronavirusa Covid-19, objavljena na https://katoliska-cerkev.si/ in visijo na oglasni deski pri cerkvenih vratih.

Duhovno obhajilo je že od nekdaj za vse, ki iz različnih razlogov ne morejo prejemati zakramentalnega obhajila. Nekaj napotkov je na https://katoliska-cerkev.si/. Molimo lahko molitev sv. Alfonza Liguorija: »Moj Jezus, verujem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Ljubim te nadvse in hrepenim po tem, da bi te prejel v svojo dušo. Ta trenutek te ne morem prejeti zakramentalno, zato pa pridi v moje srce duhovno. Sprejemam te, kot bi bil že tukaj, in se ti popolnoma predajam. Nikoli ne dovoli, da bi se ločil od tebe. Amen.«

V tem smislu lahko dodamo tudi molitev verzih uršulinke Elizabete Kremžar (1878-1954):

Stopi, ljubi angel varuh,
v cerkev ti na prostor moj,
bodi tam pri sveti maši,
v duhu združen bom s teboj!

Pri darovanju ti položi
mojo dušo na oltar.
Moje križe, moje delo
Večnemu ponudi v dar.

Pri povzdigovanju moli
v sveti hostiji Boga.
Prosi ga, naj sprejme
mene v rano svojega Srca.

Dušam v vicah mojim dragim
nesi sveto rešnjo Kri;
grešnike, umirajoče
z njo pokropi, greh izmij!

Ko bo mašnik se obhajal,
tudi meni, angel moj,
sveto hostijo prinesi,
moli Jezusa z menoj.

Prosi, da ves svet deležen
dragih maše bo sadov,
meni pa na dom prinesi
svete maše blagoslov.

»V duhu pojdi pred tabernakelj, ko ne moreš telesno biti pred njim, izlij goreče hrepenenje svoje duše in objemi Ljubljenega svoje duše še bolj, kot če bi ti bilo dovoljeno, da ga prejmeš zakramentalno.« (sveti pater Pij iz Pietrelcine)

Cerkveni pogreb: treba je upoštevati navodila državnih ustanov; opravi se brez pogrebne maše (bo po preklicu navodila), samo z najožjimi sorodniki.

Molitev v času epidemije

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov –prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni –prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice –prosite za nas.

Slovenska karitas vabi mlade, da se kot prostovoljci pridružijo akciji »Naš kraj, naše srce«.

Priprava na sv. zakon: https://kp.rkc.si/pnz.

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter / botra je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah pri sv. maši, je bil/-a pri sv. birmi, je samski/-a ali cerkveno poročen/-a, živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj). Če sta pri sv. krstu dva, sta eden in ena.

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve

nalagam novice...