»Na binkoštni dan je bil Duh obljube razlit na učence, ki ›so bili vsi zbrani na istem kraju‹ (Apd 2,1) in so ga čakali tako, da so ›vsi enodušno vztrajali v molitvi‹ (prim. Apd 1,14). Duh, ki Cerkev uči in jo spominja vsega, kar je Jezus povedal (prim. Jn 14,26), jo kasneje tudi vzgaja v molitvenem življenju.«

Katekizem katoliške Cerkve (2623)

Mašni nameni (24.–31. 5. 2020)

Ned. (24.) 7. velikonočna, n. sredstev družbenega obveščanja:

ob 7:00 ++Rupnik, Idrijski Log 15

ob 10:00 za župnijo

Pon. (25.): ob 19:00 v čast Materi Božji za zdravje, Lome 28

Tor. (26.) sv. Filip Neri: ob 19:00 +Marta Habe, Črni Vrh 96

Sre. (27.) bl Alojzij Grozde: ob 19:00 +Albin Mikuž

Čet. (28.): ob 19:00 ++Rupnik, Zadlog 20

Pet. (29): ob 19:00 +Marta, +Pavel Tominec, Kanji Dol 11

Sob. (30.): ob 19:00 +Frančiška, +Franc Šemrl

Ned. (31.) BINKOŠTNA:

ob 7:00 v zahvalo, Črni Vrh 9; ofer za župnijo

ob 10:00 za župnijo; ofer za župnijo

/.../ »verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.« (https://katoliska-cerkev.si/)

Sv. spoved: možnost je vsak dan pol ure pred sv. mašo v zakristiji oz. po dogovoru tudi čez dan. Vabljeni smo k dobri pripravi na Binkošti.

Rožni venec v cerkvi: vsak dan pol ure pred sv. mašo.

Ozvočenje pri zvoniku omogoča, da lahko sv. mašo spremljate zunaj cerkve.

Otroci molijo doma s starši in se učijo, kar je treba. Tako kot ostali prihajajo k sv. mašam, pred sv. mašo pa k sv. spovedi vsi, ki še niso bili: jutri birmanci, v torek 7. razred, v sredo 6. razred, v četrtek 5. razred, v petek 4. razred, v soboto 3. razred.

Velikonočni čas in šmarnice po naših domovih

Predlog molitve: prižgemo svečo, se pokrižamo, preberemo odlomek iz Svetega pisma, molimo jutranjo oz. večerno molitev z rožnim vencem, preberemo šmarnice, se pokrižamo. Zvečer si tudi izprašamo vest in molimo kesanje s sklepom po poboljšanju. Na začetku in na koncu lahko zapojemo ali citiramo velikonočno oz. šmarnično pesem.

Zjutraj, opoldne in zvečer molimo »Raduj se kraljica«. V devetdnevnici pred Binkoštmi dodamo tudi molitev »Pridi, Sveti Duh« za razsvetljenje pri odločitvah in za notranjo moč v zvestobi Bogu. Molimo še posebej za birmance in njihove družine.

Blagoslov ognja bo v soboto, 30. 5., ob 7:00 in ga bodo mašni strežniki nesli po domovih kot so prejšnja leta na Veliko soboto. Letos je ta blagoslov povezan s podobo plamenov – tako se je Sveti Duh spustil na Marijo in apostole, ki so molili v dvorani zadnje večerje.

Ofer za župnijo v nedeljo, 31. 5., bo v skladu z navodili škofov brez rokovanja z župnikom.

Šmarnice bodo v nedeljo, 31. 5., ob 14:00 v Spodnjih Lomeh.

»Če se dvignejo viharji skušnjav: glej na zvezdo, kliči Marijo! Če si v težavah in bridkostih: glej na zvezdo, kliči Marijo! Če jeza, nečistost in druga slaba nagnjenja hočejo potopiti čolnič tvoje duše, o tedaj: glej na zvezdo, kliči Marijo! Če te vznemirjajo tvoji grehi, te teži vest, plaši strašna in pravična sodba, če je tvoje življenje na robu prepada: glej na zvezdo in kliči Marijo!« (Sv. Bernard)

Pozdravljeni, otroci in starši!
Veseli sva, da vam končno lahko sporočiva dobro
novico - oratorij v Črnem Vrhu tudi letos BO!
Žal pa bo bodo ukrepi, ki trenutno veljajo zaradi
COVID-19 vplivali tudi na potek in organizacijo
oratorijev po Sloveniji.
Končne informacije bodo znane 2. junija 2020, po
dosedanjih priporočilih pa bomo oratorij izvedli v
dveh terminih.

Strokovnjaki predvidevajo, da se trenutne omejitve oseb na zunanjih površinah (50) in v
zaprtih prostorih (15) ne bodo spremenile, zato bomo na vsak termin sprejeli največ 40 otrok,
za katere bo skrbelo 10 animatorjev. Ko bodo mesta zapolnjena, bomo kasneje prijavljene
uvrstili na »čakalno listo«. Potrebno se je namreč zavedati, da bodo na oratorij lahko prišli
samo povsem zdravi otroci, zato prosiva za razumevanje in potrpežljivost.
Pri prijavi na oratorij bodo imeli prednost otroci, ki prihajajo iz domače župnije.

Več informacij in navodila za prijavo lahko na spletni strani župnije in FB profilu Oratorij Črni
Vrh pričakujete 3. junija 2020.

Lepo vas pozdravljava,
Terezija in Neža, voditeljici

 

Apostolat molitve: Molimo, da bi bili diakoni z zvestim služenjem Besedi in ubogim poživljajoče znamenje za celotno Cerkev.

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja,

prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo. O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa svet razveselil: daj prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

 

Duhovno obhajilo je že od nekdaj za vse, ki iz različnih razlogov ne morejo prejemati zakramentalnega obhajila. Nekaj napotkov je na https://katoliska-cerkev.si/. Molimo lahko molitev sv. Alfonza Liguorija: »Moj Jezus, verujem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Ljubim te nadvse in hrepenim po tem, da bi te prejel v svojo dušo. Ta trenutek te ne morem prejeti zakramentalno, zato pa pridi v moje srce duhovno. Sprejemam te, kot bi bil že tukaj, in se ti popolnoma predajam. Nikoli ne dovoli, da bi se ločil od tebe. Amen.«

V tem smislu lahko dodamo tudi molitev verzih uršulinke Elizabete Kremžar (1878-1954):

Stopi, ljubi angel varuh,
v cerkev ti na prostor moj,
bodi tam pri sveti maši,
v duhu združen bom s teboj!

Pri darovanju ti položi
mojo dušo na oltar.
Moje križe, moje delo
Večnemu ponudi v dar.

Pri povzdigovanju moli
v sveti hostiji Boga.
Prosi ga, naj sprejme
mene v rano svojega Srca.

Dušam v vicah mojim dragim
nesi sveto rešnjo Kri;
grešnike, umirajoče
z njo pokropi, greh izmij!

Ko bo mašnik se obhajal,
tudi meni, angel moj,
sveto hostijo prinesi,
moli Jezusa z menoj.

Prosi, da ves svet deležen
dragih maše bo sadov,
meni pa na dom prinesi
svete maše blagoslov.

»V duhu pojdi pred tabernakelj, ko ne moreš telesno biti pred njim, izlij goreče hrepenenje svoje duše in objemi Ljubljenega svoje duše še bolj, kot če bi ti bilo dovoljeno, da ga prejmeš zakramentalno.« (sveti pater Pij iz Pietrelcine)

Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri sv. maši, molitvi rožnega venca, križevem potu oz. pri drugih pobožnostih ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi obrnejo k Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bližnjim z željo, da bi izpolnili pogoje (sv. spoved, sv. obhajilo, molitev po papeževem namenu), čim bo mogoče. Prav tako to velja za zdravstvene delavce, družinske člane in tiste, ki pomagajo obolelim; za tiste, ki obiščejo Najsvetejše ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh umrlih. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti bolniškega maziljenja in sv. popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (namesto treh običajno zahtevanih pogojev). Priporočljivo je, da ima vernik pri sebi križ. (Prim. https://katoliska-cerkev.si)

Cerkveni pogreb: samo z najožjimi sorodniki.

Molitev v času epidemije

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov –prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni –prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice –prosite za nas.

Slovenska karitas vabi mlade, da se kot prostovoljci pridružijo akciji »Naš kraj, naše srce«.

Vaše darove za župnijo (miloščina) lahko nakažete na TRR župnije: SI56 6400 0940 1074 529. Bog povrni!

 

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter / botra je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah pri sv. maši, je bil/-a pri sv. birmi, je samski/-a ali cerkveno poročen/-a, živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj). Če sta pri sv. krstu dva, sta eden in ena.

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve

nalagam novice...