Od leta 2021 do leta 2023 bo potekala sinoda z naslovom: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo. Sinoda se je začela prejšnjo nedeljo v Rimu, v koprski škofiji se bo z večernicami in molitvijo za sinodo začela danes ob 17:00 v koprski stolnici. Logotip kaže, kaj je namen sinode.

Veliko, mogočno drevo, polno modrosti in svetlobe, se izteza proti nebu. Kot znamenje življenja in upanja, izraža Kristusov križ. Nosi evharistijo, ki sije kot sonce. Horizontalne veje se odpirajo kot roki ali krila in predstavljajo Svetega Duha.

Božje ljudstvo ni statično: giba se in neposredno namiguje na poimenovanje svetovne sinode, ki se glasi: Hoditi skupaj. Božje ljudstvo povezuje skupna moč, ki jo črpa iz Drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo hojo.

Petnajst silhuet povzema vse človeštvo v različnosti življenjskih situacij različnih generacij in izvorov.

Med temi ljudmi: mladimi, starimi, moškimi, ženskami, najstniki, otroki, laiki, redovniki, starši, pari, samskimi, zdravimi, bolnimi, ki so vsi na isti poti, ni razlik; škof in redovnica ne hodita pred njimi, ampak z njimi. Povsem naravno, so na začetku mladi in najstniki, ki spominjajo na Jezusove besede v evangeliju: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem.« (Mt 11,25)

Horizontalni napis: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo sledi od leve proti desni v smeri poti, jo s tem poudarja in utrjuje in se zaključi z naslovom Sinoda 2021-2023, ki je umeščen višje in povzema celoto.

Avtorica logotipa je Isabelle de Senilhes, Francozinja, ki živi v Parizu in deluje kot svobodna grafična oblikovalka in predstavnica za javnost. Slovensko različico logotipa je prilagodil Miha Omejc.

Vsako zasedanje na drugem vatikanskem koncilu se je začelo z molitvijo Adsumus Sancte Spiritus. Prve besede v latinskem originalu pomenijo »Pred Teboj smo, Sveti Duh«. To molitev so skozi stoletja uporabljali na koncilih, sinodah in drugih zborovanjih Cerkve, njeno avtorstvo pa pripisujejo sv. Izidorju Seviljskemu (ok. 560–4. april 636). Ko vstopamo v sinodalni proces, s to molitvijo kličemo Svetega Duha, naj dela v nas, da bomo mogli biti občestvo in ljudstvo milosti. Za sinodo je predlagana poenostavljena oblika molitve, da jo bo lahko vsaka skupina (bogoslužno občestvo) lažje molila skupaj.

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnicein od pravičnosti.

Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.

prim. skofija-koper.si in katoliska-cerkev.si

Mašni nameni (17.–24.10.2021)

Ned. (17.) − 29. med letom:

ob 7:00 ++starši Bezeljak, Mrzli Log 9

ob 8:30 za družine, za tiste, ki se pripravljajo na poroko

ob 10:00 za župnijo

ob 18:00 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (18.) sv. Luka: ob 18:00 ++starši Rupnik, Zadlog 39

Tor. (19.): ob 18:00 ++Ozbič, ++Rejec, Lome 29

Sre. (20.): ob 18:00 ++starši Hladnik, Črni Vrh 103

Čet. (21.): ob 18:00 +Aleksander Mikuž, Zadlog 47

Pet. (22.) sv. Janez Pavel II.: ob 18:00 +Karel Klavžar, Črni Vrh 2

Sob. (23.): ob 11:00 v zahvalo

ob 18:00 +Katarina Trček, Črni Vrh 28a

Ned. (24.) 30. med letom, misijonska, darovi za misijone:

ob 7:00 ++starši Zajec in Črnologar, Zadlog 28

ob 8:30 za domovino, za državljane in državne voditelje

ob 10:00 za župnijo

Župnijska Karitas: jutri po sv. maši.

Svetopisemska skupina: v torek, 19. 10., po sv. maši.

Mašni strežniki: v soboto, 23. 10., ob 8:00.

Molitev rožnega venca za otroke in družine: v nedeljo, 24. 10., ob 14:00.

Verouk: Za botrstvo (od 16. leta naprej) je med drugim treba zaključiti tudi 8. in 9. razred. Sicer velja, da prvo sv. obhajilo ali sv. birmo nekdo prejme, ko je pripravljen, se pravi lahko tudi kasneje, kot je običajno.

Izjava SŠK o osebni varnosti verskih delavcev

Za sv. spoved je župnik na razpolago pred sv. mašo v zakristiji ali po dogovoru, prav tako tudi za delitev zakramentov (sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo) bolnim in ostarelim doma, v bolnišnici, v domu starejših.

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter oz. botra je katoličan/-ka, ki je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah in zapovedanih dnevih pri sv. maši, pogosto pristopa k sv. spovedi in k sv. obhajilu, je bil/-a pri sv. birmi, živi samsko ali pa je cerkveno poročen/-a, se trudi živeti po Božjih zapovedih in vseh ostalih vrednotah vere (glej zgoraj). Če sta pri krstu dva botra, sta različnega spola. Če ni mogoče dobiti primernega botra, se lahko podeli zakrament tudi brez botra.

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sveto spoved, sveto bolniško maziljenje, sveto obhajilo, da ne bi prišli po sodbi v pekel kot stanje večne nesreče in trpljena, pač pa da bi prišli v nebesa kot stanje popolne sreče v Bogu (običajno po vicah, ki so stanje očiščevanja za nebesa) – obrnete se na župnika ali drugega duhovnika.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro. Če sorodniki niso bili več časa pri sveti spovedi, je prav, da jo opravijo pred prejemom svetega obhajila.

Ob smrti se opravijo tri sv. maše: za pogreb, za 8. in 30. dan. Prav je, da se daruje vsako leto sv. maša za naše pokojne, ni pa nujno, da na obletnico smrti. Sv. maše za naše rajne darujmo z vero, da jim poleg molitev, odpustkov, dobrih del in darovanih žrtev tudi tako lahko pomagamo za nebesa.

Gregorijanske sv. maše: gre za 30 zaporednih sv. maš, ki se darujejo za pokojnega, posebej če je bila to njegova želja. Običajno se opravijo tam, kjer je več duhovnikov (npr. na Sveti Gori).

Vir: Katekizem katoliške Cerkve in Kompendij (povzetek) Katekizma katoliške Cerkve

nalagam novice...