Po navodilih slovenskih škofov je v povezavi s sv. mašo treba imeti potrdilo za izpolnjen pogoj PCT in ga pokazati župniku ali od njega pooblaščeni osebi.

Nedelja mladih v slovenskih škofijah je pred srečanjem mladih v Stični, ki bo v soboto. Lani je bila krajevnim cerkvam dana možnost, da si namesto nedelje Kristusa Kralja, ki je bila določena za nedeljo mladih (prej je to bila cvetna nedelja), krajevne Cerkve izberejo drugo bolj ustrezno nedeljo. Škofje so podprli predlog urada za mlade, da bo nedelja mladih druga v septembru, sledi ji teden mladih, ki se zaključi s Stično mladih. V tem tednu smo torej vabljeni k molitvi za mlade.

Mladim smo hvaležni za vse, kar dobrega storijo v naši župniji kot animatorji oratorija ali pri drugih skupinah (mašni strežniki, pevski zbori, dramska skupina, pritrkovalci, jasličarji, Vera in luč) in s tem posredno tudi za škofijo in za Cerkev. Naj bo ljubezen do Boga in bližnjih njihova življenjska odločitev. Naj bodo vedno polni zaupanja v delovanje Svetega Duha, da se bodo pogumno odločali za zakonsko življenje ali samsko, posebej v duhovnih poklicih. Naj bodo napolnjeni z njegovo močjo sposobni premagovati težave, stiske in druge izzive, ki jih prinaša življenje.

Mašni nameni (12.–19.9.2021)

Ned. (12.) − 24. med letom:

ob 7:00 v dober namen, Črni Vrh 22a

ob 8:30 za župnijo

ob 10:00 za mlade

ob 18:30 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (13.) sv. Janez Zlatousti: ob 19:00 +Stanko, ++starši Mikuž, Zadlog 76

Tor. (14.) Povišanje sv. križa: ob 19:00 +Valerija Kavčič, Predgriže 3

Sre. (15.) – Žalostna Mati Božja: ob 19:00 +Katarina Žgavec, 30. dan

Čet. (16.) sv. Kornelij in Ciprijan: ob 19:00 za pokojne, Črni Vrh 9

Pet. (17.): ob 19:00 ++starši Bezeljak, Zadlog 39

Sob. (18.): ob 19:00 +Rozalija, +Karol Lampe, Zadlog 74

Ned. (19.) − 25. med letom:

ob 7:00 za župnijo

ob 8:30 za družine, za tiste, ki se pripravljajo na poroko

ob 10:00 +Pavla Šušmelj, Črni Vrh 36

Po mašah bo ofer za župnika na predlog župnijskega pastoralnega sveta (namesto za lanski Božič), zaradi razmer brez rokovanja. Bog povrni!

»In mir Kristusov naj vlada v srcih vaših, ki ste bili vanj tudi poklicani v enem telesu; in hvaležni bodite.« (Kol 3,15)

18. julija 2021 dopoldan sem ob praznovanju sozavetnice župnije Črni Vrh nad Idrijo, svete Marjete, ob prisotnosti velikega števila župljanov Črnega Vrha in drugih, ki so prišli na to slavje, obhajal ponovitev zlate maše v zahvalo Bogu in dobrim ljudem, da sem med vami preživel 19 let svojega duhovništva. Skrb in negotovost pred praznovanjem sta se spremenili v veliko presenečenje in hvaležnost. Pripravili ste mi nadvse lep praznik, občutil sem vso vašo pozornost in vašo hvaležnost.

Za vse se vam, dragi župljani župnije Črni Vrh nad Idrijo, iz srca zahvaljujem. Hvala vsem dobrim ljudem, ki ste v pripravo in izvedbo praznika vložili veliko časa, dela in sredstev. Hvala za vaša voščila, dobre želje in darove. Hvala g. župniku Iztoku Mozetiču in Župnijskemu pastoralnemu svetu za vabilo, vso pozornost in pripravo. Hvala organistki Katji Bajec Felc, pomočnicam in vsem pevcem, ki ste si vzeli čas za vaje in tako zbrano in občuteno zapeli pri maši. Hvala vsem pridnim gospodinjam, ki ste napekle toliko dobrot, da smo lahko ob kozarčku pokramljali, se družili in obujali spomine. Zame je bil lep praznik in hvala Bogu, da sem lahko z vami praznoval.

Nemogoče je našteti vse, ki ste bili soudeleženi pri praznovanju v cerkvi in po maši pri bogati pogostitvi. Vsem hvala in zahvala. Vsakemu, ki je količkaj pripomogel, tudi z dobro željo in molitvijo, bi želel iskreno izreči: »Hvala za vse!«

Vaš hvaležni Srečko Vončina, vikar v Kobaridu

Blagoslov križev, ki si jih boste lahko vzeli, bo v torek, 14. 9., na dan povišanja sv. križa. Molitev s pogledom na križanega Jezusa nam daje moč za prenašanje raznih težav.

Svetopisemske urice: v četrtek, 16. 9., ob 16:30.

Pritrkovalci: v soboto, 18. 9., ob 9:00.

Sprejem novih mašnih strežnikov bo prihodnjo nedeljo.

Mladinski zbor: v nedeljo, 19. 9., po zadnji sv. maši.

Na razpolago so koledarji Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote skupaj s položnicami za nakazilo daru. Bog povrni!

Priprava staršev na sv. krst prvega otroka se začne v soboto, 9. 10., ob 15:00 v Cerknem. Traja tri zaporedne sobote (četrto je v župniji krsta). Prijave pri domačem župniku. Priporočljivo je, da se jo opravi pred rojstvom otroka.

Priprava za krst drugega otroka bo v soboto, 9. 10., ob 15:00 v Idriji.

Priprava na sv. zakon v župnišču v Spodnji Idriji se začne v nedeljo, 10. 10., in poteka šest nedelj, vedno od 17:00 do 18:30. Prijave pri domačem župniku vsaj en teden pred začetkom.

Verouk: za zaključeno spričevalo je potrebno, da je urejeno glede sv. maš, ustreznega znanja in domačih nalog. Za vse, ki so se tega držali sproti, ni težav, za ostale se pričakuje, da čim prej uredijo, kar je treba. Za botrstvo (od 16. leta naprej) je med drugim treba zaključiti tudi 8. in 9. razred. Sicer velja, da prvo sv. obhajilo ali sv. birmo nekdo prejme, ko je pripravljen, se pravi lahko tudi kasneje, kot je običajno.

Izjava SŠK o osebni varnosti verskih delavcev

Za sv. spoved je župnik na razpolago pred sv. mašo v zakristiji ali po dogovoru, prav tako tudi za delitev zakramentov (sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo) bolnim in ostarelim doma, v bolnišnici, v domu starejših.

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter oz. botra je katoličan/-ka, ki je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah in zapovedanih dnevih pri sv. maši, pogosto pristopa k sv. spovedi in k sv. obhajilu, je bil/-a pri sv. birmi, živi samsko ali pa je cerkveno poročen/-a, se trudi živeti po Božjih zapovedih in vseh ostalih vrednotah vere (glej zgoraj). Če sta pri krstu dva botra, sta različnega spola. Če ni mogoče dobiti primernega botra, se lahko podeli zakrament tudi brez botra.

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sveto spoved, sveto bolniško maziljenje, sveto obhajilo, da ne bi prišli po sodbi v pekel kot stanje večne nesreče in trpljena, pač pa da bi prišli v nebesa kot stanje popolne sreče v Bogu (običajno po vicah, ki so stanje očiščevanja za nebesa) – obrnete se na župnika ali drugega duhovnika.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro. Če sorodniki niso bili več časa pri sveti spovedi, je prav, da jo opravijo pred prejemom svetega obhajila.

Ob smrti se opravijo tri sv. maše: za pogreb, za 8. in 30. dan. Prav je, da se daruje vsako leto sv. maša za naše pokojne, ni pa nujno, da na obletnico smrti. Sv. maše za naše rajne darujmo z vero, da jim poleg molitev, odpustkov, dobrih del in darovanih žrtev tudi tako lahko pomagamo za nebesa.

Gregorijanske sv. maše: gre za 30 zaporednih sv. maš, ki se darujejo za pokojnega, posebej če je bila to njegova želja. Običajno se opravijo tam, kjer je več duhovnikov (npr. na Sveti Gori).

Vir: Katekizem katoliške Cerkve in Kompendij (povzetek) Katekizma katoliške Cerkve

nalagam novice...