»Celotno krščansko življenje nosi pečat ženitovanjske (zaročenske) ljubezni med Kristusom in Cerkvijo. Že krst, vstop v Božje ljudstvo, je svatbena skrivnost: krst je tako rekoč ženitovanjska kopel (prim. Ef 5,2627), ki se izvrši pred svatbeno gostijo, se pravi evharistijo. Krščanski zakon postane s svoje strani učinkovito znamenje, zakrament zaveze Kristusa in Cerkve. Ker naznačuje in posreduje milost te zaveze, zato je zakon med krščenimi pravi zakrament nove zaveze. (prim. DS 1800, ZCP kan. 1055, par. 2)«

Katekizem katoliške Cerkve (1617)

Mašni nameni (20.–27. 9. 2020)

Ned. (20.) − 25. med letom:

ob 7:00 +Dominik Tominec, Lome 1

ob 10:00 za župnijo

ob 19:00 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (21.) sv. Matej: ob 18:00 ++Šemrl, Lome 34

Tor. (22.): ob 18:00 ++starši Kenk, Črni Vrh 108

Sre. (23.) sv. Pij: ob 18:00 +Miroslav, +Stanko, Zadlog 6

Čet. (24.) bl. Anton Martin Slomšek: ob 18:00 ++Stopinšek, ++Šemrl, Črni Vrh 65a

Pet. (25.): ob 18:00 +Franc Rudolf (sestrična Rozalka)

Sob. (26.): ob 18:30 +Albina Rudolf, Lome 30

Ned. (27.) − 26. med letom:

ob 7:00 +Alojzija Tominec, Lome 1

ob 10:00 za župnijo; prvo sveto obhajilo

Zakonska skupina (druga): danes ob 17:30.

Prvo sveto obhajilo: v cerkvi bodo lahko prvoobhajanci in njihove družine, morda še kdo od sorodnikov. Če bo vreme ugodno, bodo zunaj stoli in bo poskrbljeno za ozvočenje. Molimo za prvoobhajance in za vse njihove!

Sv. spoved: vsak dan pol ure pred sv. mašo ali po dogovoru tudi med dnevom. Spovednik od drugod bo v soboto na razpolago od 18:00 naprej. Vabljeni smo k dobri pripravi na prvo sveto obhajilo!

Pritrkovalci: v soboto, 26. 9., ob 9:00.

Sveti Hieronim bo razglašen za zavetnika Škofije Koper (do zdaj je bil sv. Jožef Delavec) v soboto, 26. 9., ob 10:00 v stolnici v Kopru (slavje bo mogoče spremljati samo po Radiu Ognjišče), v nedeljo, 27. 9., ob 12:00 pa bo na prostem prvi romarski shod pri cerkvi na Nanosu.

Na razpolago so še koledarji Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote skupaj s položnicami za nakazilo daru. Bog povrni!

Priprava staršev na sv. krst prvega otroka se začne v soboto, 10. 10., ob 15:00 v Cerknem. Traja tri zaporedne sobote (četrto je v župniji krsta). Prijave pri domačem župniku. Priporočljivo je, da se jo opravi pred rojstvom otroka.

Priprava za krst drugega otroka bo v soboto, 10. 10., ob 15:00 v Idriji.

Priprava na sv. zakon v župnišču v Spodnji Idriji se začne v nedeljo, 11. 10., in poteka šest zaporednih nedelj, vedno od 17:00 do 18:30. Prijave pri domačem župniku vsaj en teden pred začetkom.

»Menim, da je sveti zakon kot trojica, kjer je tretja oseba v zakonu Bog. Zakonca mu morata dovoliti, da postane sestavni del njunega zakona, da bi se zakon lahko v polnosti uresničil. Molitev je duhovno dihanje zakonskega para, ki umešča Boga v srce zakonskega življenja.

Obstajajo seveda različne oblike skupne molitve. Jaz svetujem rožni venec. Svetujem ga zato, ker se katoličani radi izročamo Marijini priprošnji, in je rožni venec, poleg svete maše, naša priljubljena molitev. In tudi zato, ker se običajno ob sklepu podelitve zakramenta svetega zakona, zakonca izročita Devici Mariji in ji podarita šopek rož.« (Guy Aimé Eblotié) http://jezusovomarijinosrce.blogspot.com, 18. 6. 2020

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter oz. botra je katoličan/-ka, ki je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah in zapovedanih dnevih pri sv. maši, pogosto pristopa k sv. spovedi in k sv. obhajilu, je bil/-a pri sv. birmi, živi samsko ali pa je cerkveno poročen/-a, se trudi živeti po Božjih zapovedih in vseh ostalih vrednotah vere. Če sta pri krstu dva botra, sta različnega spola. Če ni mogoče dobiti primernega botra, se lahko podeli zakrament tudi brez botra (glej zgoraj).

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve

nalagam novice...