»Jezus zabičuje svojim učencem, naj mu dajejo prednost pred vsemi stvarmi in vsemi ljudmi, in jim predlaga, naj se zaradi njega in zaradi evangelija (prim. Mr 8,35) ›odpovedo vsemu, kar imajo‹ (Lk 14,33). Malo pred svojim trpljenjem jim je dal za zgled ubogo vdovo iz Jeruzalema, ki ›je dala od svojega uboštva vse, kar je imela za preživljanje‹ (Lk 21,4). Zapoved o nenavezanosti na bogastvo je za vstop v nebeško kraljestvo obvezna.«

Katekizem katoliške Cerkve (2544)

Mašni nameni (11.–18. 11. 2018)

Ned. (11.) 32. med letom:

ob 7:00 za župnijo

ob 10:00 +Ivanka Poženel, ++Rejec, Črni Vrh 51

ob 17:30 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (12.) sv. Jozafat: ob 18:00 +Jože Čuk, Lome 11

Tor. (13.): ob 18:00 +Rozalija Lampe, Fabjana z družino (Logatec)

Čet. (15.): ob 18:00 za zdravje in priprošnjo, Črni Vrh 181

Pet. (16.): ob 18:00 v zahvalo in priprošnjo, Črni Vrh 52

Sob. (17.) sv. Elizabeta Ogrska: ob 16:00 +Jože Nagode, +Matilda Božič v domu za starejše

Ned. (18.) – 33. med letom:

ob 7:00 ++starši Habe, Črni Vrh 96

ob 10:00 za župnijo

Sveti misijon: v pripravi smo vabljeni k molitvi rožnega venca, v mesecu novembru še posebej za pokojne, ki se očiščujejo v vicah.

Apostolat molitve – november: Da bi govorica srca in dialog vedno prevladala nad govorico orožja.

Vera in luč: danes ob 14:00.

Svetopisemska skupina: jutri po sv. maši.

Jasličarji: v torek, 13. 11., ob 19:00. Vabljeni novi sodelavci.

Koncert župnijskih pevskih zborov (otroški, mladinski, mešani) z naslovom »V Tvojo hvalo« bo v soboto, 17. 11., ob 17:30 v domači cerkvi.

Župnijski pastoralni svet se sreča v nedeljo, 18. 11., ob 8:30.

Zakonska skupina (mlajša): v torek, 20. 11., ob 20:30. Vabljeni novi člani.

Za potres v Indoneziji lahko nakažete na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR (NLB): SI56 02140-0015556761, namen: Potres Indonezija, Sklic: SI00 621.

Iz dnevnika sv. Favstine Kovalske o poslanstvu po smrti in o dušah v vicah:

Razločno čutim, da se moje poslanstvo s smrtjo ne konča, ampak šele začenja. O ve duše, ki dvomite, odgrnila vam bom zastor nebes, da bi vas prepričala o Božji dobroti, da ne bi več z nezaupanjem ranile predobrega Jezusovega Srca. Bog je ljubezen in usmiljenje. (281)

Zagledala sem angela varuha, ki mi je naročil, naj mu sledim. Nenadoma sem se znašla na zamegljenem kraju, polnem ognja, v njem pa [je bila] množica trpečih duš.

Te duše zelo goreče molijo, a zase zaman, samo mi jim moremo pomagati. Plameni, ki so jih žgali, se me niso dotaknili. Moj angel varuh me niti za trenutek ni zapustil. Te duše sem vprašala, v čem je njihovo največje trpljenje.

Soglasno so mi odgovorile, da je njihovo največje trpljenje hrepenenje po Bogu. Videla sem Božjo Mater, ki je obiskovala duše v vicah. Duše naslavljajo Marijo z »Morska zvezda«. Ona jim prinaša olajšanje.

Želela sem se z njimi pogovoriti še več, a angel varuh mi je dal znamenje za odhod. Za vrati te ječe, polne trpljenja, [sem zaslišala notranji glas], ki je rekel: Moje usmiljenje tega noče, a pravičnost to zahteva. Od takrat sem s trpečimi dušami v vicah tesno povezana (20).

Zvečer, ko sem se sprehajala po vrtu in molila rožni venec, sem prišla do pokopališča; odprla sem vrata in začela moliti ter sem v notranjosti vprašala duše: ›Gotovo ste zelo srečne?‹ Zaslišala sem besede: »Srečne smo toliko, kolikor smo izpolnile Božjo voljo.« Sledila tišina kot prej. Šla sem vase in dolgo premišljevala, kako izpolnjujem Božjo voljo in kako uporabljam od Boga podarjeni čas (525).

 

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter / botra je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah pri sv. maši, je bil/-a pri sv. birmi, je samski/-a ali cerkveno poročen/-a, živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve

nalagam novice...